Suomen Glaukoomaseura ry - Finlands Glaukomförening rf

Suomen Glaukoomaseura ry, Finlands Glaukomförening rf on v. 1997 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää glaukoomatutkimuksen ja glaukooman hoito- ja tutkimuskäytäntöjen kehitystä sekä edistää glaukoomatietoutta. Suomen Glaukoomaseura r.y. toimii pitämällä kokouksia ja koulutustilaisuuksia, pitämällä yhteyttä jäseniin ja olemalla yhteydessä yhdistyksen tarkoitusta vastaaviin kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin ja järjestöihin sekä ryhtymällä muihin vastaaviin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimenpiteisiin. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi yhdistyksen hallitus päätöksellään ottaa laillistettuja lääkäreitä, jotka ovat silmätautien erikoislääkäreitä tai erikoistumassa silmälääkäreiksi ja joiden jäsenyyttä kaksi yhdistyksen jäsentä on kirjallisesti puoltanut. Varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä ja kannatusjäseniä. Vapaamuotoiset jäsenhakemukset lähetetään hallituksen sihteerille. 

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta vuosikokouksen päätöksellä kutsua sellainen yksityinen henkilö, joka erityisen suuressa mää¬rin on edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä. Kannatusjäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta ottaa yksityishenkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä. Yhdistys järjestää vuosittain koulutustilaisuuksia ja yleisöluentoja.

Yhdistyksen toiminnasta ilmoitetaan tarkemmin yhdistyksen kotisivuilla ja jäsenille lähetetyillä kirjeillä / sähköposteilla.
 

© 2024 Suomen Glaukoomaseura