Suomen Glaukoomaseura ry - Finlands Glaukomförening rf

Perjantaina 26.4.2024 klo 14.50 Hanasaaren kokoushotelli Espoo

 

ESITYSLISTA

Vuosikokouskutsu Suomen Glaukoomaseura Ry Finlands Glaukomförening Rf

 1. Kokouksen avaus

 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

 5. Esityslistan hyväksyminen

 6. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta

 7. Esitetään tilikertomus

 8. Esitetään tilintarkastajan antama lausunto

 9. Hyväksytään toiminnantarkastajan lausunto

 10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

 11. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

 12. Valitaan tilintarkastaja

 13. Toiminnantarkastajan valinta

 14. Eva Forsman stipendin 2024 julkistaminen

 15. Muut mahdolliset asiat

 16. Kokouksen päättäminen

 

© 2024 Suomen Glaukoomaseura